Strafzaak: 'Unis testis nullus testis'-regel

Datum: 30/06/2009LJN: BH3704

'Unis testis nullus testis'- regel. Ex art. 342.2 Sv kan het bewijs dat verdachte het tlg. feit heeft begaan, door de rechter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige. Gelet hierop en in aanmerking genomen dat de bewezenverklaring slechts kan volgen uit de verklaring van de aangeefster, nu het bewijsmiddel b aan die verklaring onvoldoende steun geeft, is de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

Meer informatie over deze zaak op rechtspraak.nl


Alle zaken