Copyright

Deze site en haar inhoud is eigendom van Advocatenkantoor Baggen, tenzij anders aangegeven. Wanneer u een artikel of passage van Advocatenkantoor Baggen van deze website wilt overnemen, dan is dat toegestaan indien u Advocatenkantoor Baggen en deze website als bron vermeldt als ook ons vooraf op de hoogte stelt en ons een exemplaar van uw publicatie toezendt.